Kandidaat-notaris ondernemingsrecht, blogt over allerlei onderwerpen binnen het ondernemingsrecht.

Hoe-zit-een-Fusietraject-in-elkaar-via-notaris hermans & schuttevaer

Hoe zit het fusietraject in elkaar?

De Fusie is een veelgebruikte manier om een bedrijf over te nemen, of om de structuur van je onderneming overzichtelijker te maken. Maar wat komt er allemaal kijken bij een fusie?
Bij een fusie gaan een of meer vennootschappen op in de verkrijgende vennootschap. Iedere verdwijnende vennootschap houdt op te bestaan en wordt dus uitgeschreven uit het handelsregister. Het is ook mogelijk om de fusie zo op te zetten dat alle voor de fusie bestaande vennootschappen opgaan in een nieuw op te richten vennootschap.

Certificeren van aandelen

Certificeren van aandelen

Bij certificering wordt de zeggenschap en het economisch belang gescheiden. Als aandelen in een BV of NV worden gecertificeerd, heeft dat tot gevolg dat de winst op de aandelen wordt uitgekeerd aan de certificaathouders. De aandelen staan op naam van de stichting (vaak stichting administratiekantoor genoemd). Het bestuur van de stichting brengt stem uit op de aandelen en treedt daarmee feitelijk op als aandeelhouder van de BV of NV.

Aansprakelijkheid-BV-hermans-&-schuttevaer-notaris

Aansprakelijkheid in de BV

Een BV heeft -zoals we dat juridisch noemen- rechtspersoonlijkheid. Dat betekent dat de BV vermogen en schulden kan hebben, maar ook dat de BV bijvoorbeeld een bestuursfunctie kan hebben en aansprakelijk kan zijn. De BV is degene die de onderneming drijft. Als er ondernemingsschulden zijn, dan is de BV daarvoor aansprakelijk. De bestuurders en aandeelhouders van de BV zijn in principe niet aansprakelijk, maar in sommige gevallen wel.