Vragen voor Ondernemers

Hoe houd ik in tijden van het coronavirus en het samenscholingsverbod mijn jaarlijkse (verplichte) algemene vergadering?

In beginsel is een fysieke vergadering op grond van de wet verplicht maar je statuten kunnen wel bepalen dat je als lid of aandeelhouder digitaal kan deelnemen aan de vergadering. In dat geval dient in ieder geval het bestuur nog fysiek bijeen te komen. Een volledige digitale algemene vergadering is dus nog niet mogelijk. Op basis van de Tijdelijke wet Covid-19 is het wél mogelijk een volledig digitale algemene vergadering te houden. Voorwaarde is dat de aandeelhouders of leden tijdens die vergadering (of van tevoren) vragen kunnen indienen.

Als de B.V. een overeenkomst wil aangaan, wie mag dan een handtekening zetten?

Wie de B.V. mag vertegenwoordigen is in de statuten geregeld. Soms is iedere bestuurder afzonderlijk bevoegd, maar het kan ook zijn dat er bijvoorbeeld twee bestuurders hun handtekening onder de overeenkomst moeten zetten. Zijn de bestuurders niet op dezelfde plek, dan is het vaak ook mogelijk dat zij los van elkaar de overeenkomst ondertekenen. De twee door hen getekende documenten kunnen dan samen als een geldige vertegenwoordiging worden gezien.

Kan ik mijn jaarlijkse algemene vergadering ook uitstellen?

In beginsel moet deze verplicht binnen de termijn zoals opgenomen in de statuten (voor de BV) of binnen één maand na afloop van de termijn voor het opstellen van de jaarrekening (voor de vereniging) worden gehouden. Op basis van de Tijdelijke wet Covid-19 heeft het bestuur de mogelijkheid de termijn voor het houden van de jaarlijkse algemene vergadering uit te stellen.

Hoe kan ik de termijn van het opstellen van de jaarrekening verlengen als ik geen algemene vergadering kan houden?

In beginsel kan enkel de algemene vergadering deze termijn wegens bijzondere omstandigheden verlengen. Op basis van de Tijdelijke wet Covid-19 heeft het bestuur de mogelijkheid de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uit te stellen.

Ik wil een nieuwe onderneming (BV) starten. Hoe kan ik, zeker in deze onzekere tijden, mijn vaste kosten zoveel mogelijk beperken?

Je kan dan in ieder geval in de akte van oprichting van je BV opnemen dat je eerste boekjaar een verlengd eerste boekjaar wordt. Deze eindigt dan pas eind volgend jaar (31 december 2022). Hiermee bespaar je kosten voor het opstellen van de jaarlijkse verplichte jaarrekening.

null

In deze bijzondere, nieuwe periode ontstaan vragen waar je niet gelijk antwoord op hebt. Schroom niet om deze te stellen. We zijn er om jou verder op weg te helpen.

Contact Merel

Vragen voor (ver)kopers en bezitters van onroerend goed

Moet ik meer bouwrente betalen als ik met de passeerafspraak wil wachten tot de coronacrisis voorbij is?

Dit is helemaal afhankelijk van de projectontwikkelaar. De ontwikkelaar heeft de rentedatum bepaald en je bent hiermee akkoord gegaan door het ondertekenen van de koop- en aanneemovereenkomst. Hier kunnen wij helaas niks voor jou betekenen. Uiteraard staat het je wel vrij dit te bespreken met de ontwikkelaar zelf.

Ik ben bestuurder van een vereniging van eigenaren (VvE). Hoe kan ik gezien de corona maatregelen de jaarlijkse vergadering van de VvE houden?

In beginsel is een fysieke vergadering op grond van de wet verplicht maar je statuten kunnen wel bepalen dat je als lid digitaal kan deelnemen aan de vergadering van de VvE. In dat geval dient in ieder geval het bestuur nog fysiek bijeen te komen. De spoedwetgeving maakt het mogelijk wél een volledig digitale VvE vergadering te houden. Voorwaarde is dat je als bestuur de leden in de gelegenheid stelt tijdens die vergadering (of van tevoren) vragen in te dienen.

Laurens Top

Wat is de impact van het Corona virus? Stel gerust je vraag!

Contact Laurens

Vragen voor particuliere klanten

Ik wil liever voor mijn bespreking en/of de ondertekening naar kantoor komen, kan dat?

Notariskantoren zijn verplicht de maatregelen van het RIVM op te volgen. Dit betekent onder andere dat iedereen thuis werkt tenzij dat niet anders kan. Het kan daarom zo zijn dat (kandidaat-)notaris niet op kantoor aanwezig is, maar vanuit huis werkt. Een bespreking wordt daarom ook zo veel mogelijk via een video call gedaan. Wil je liever naar kantoor komen? Neem dan contact op met de behandelaar van je dossier om te zien wat de mogelijkheden zijn.

Wat te doen als iemand is overleden?

Allereerst kun je denken aan de uitvaart regelen en het overlijden melden bij de gemeente. Dit laatste wordt vaak door de uitvaartondernemer gedaan. Daarna komen zaken als het afwikkelen van de nalatenschap en de administratie. Daarvoor is het nodig om te weten of de overledene een testament had en als dat het geval is, wat het meest recente testament van de overledene is. Dit kun je (via de notaris) opvragen in het Centraal Testamentenregister. Daarnaast zal het overlijden gemeld moeten worden bij de bank en andere instanties zoals een verzekeringsmaatschappij. Deze instanties kunnen om een verklaring van erfrecht vragen. Vergeet ook het stopzetten van abonnementen, lidmaatschappen en donaties niet (als dit van toepassing en gewenst is). En als de overledene een auto op naam had staan, dan moet het kenteken binnen vijf weken worden overgeschreven. Tot slot zullen de verplichte aangiften inkomstenbelasting en erfbelasting gedaan moeten worden. Hierover kun je meer lezen in de blog van Carianne over de afwikkeling van een erfenis. En had de overledene een socialmedia-account? Dan kun je dit laten verwijderen (of aanpassen). Meer informatie daarover kun je terugvinden op de website bij het betreffende account.

Wat is een verklaring van erfrecht?

Er zijn instanties, zoals banken, die na een overlijden kunnen vragen om een verklaring van erfrecht. Een bank kan hier bijvoorbeeld om vragen om toegang te krijgen tot de bankrekening van de overledene of om de bankrekening op te zeggen. Ook kan een verklaring van erfrecht nodig zijn om de woning van de overledene op naam van de erfgenamen te zetten. De notaris kan hiervoor zorgen door de verklaring in te schrijven bij het Kadaster. Wil je meer informatie over een verklaring van erfrecht? Lees dan de blog van Carianne over de afwikkeling van een erfenis.

Hoe herroep ik mijn testament? Hoe laat ik mijn testament vervallen?

Dit doe je door een nieuw testament te laten opstellen, waarin wordt bepaald dat het oude testament vervalt. Dit nieuwe testament moet je wederom bij de notaris ondertekenen. Je kunt dus niet zonder nieuwe notariële akte je testament laten vervallen. De notaris zal ook met jou bespreken of je nieuwe erfgenamen wenst te benoemen of dat het wettelijke erfrecht van toepassing mag zijn. Overigens, in bepaalde gevallen is in je oude testament al bepaald dat de benoeming van een (ex-)partner geen effect heeft bij een scheiding of verbreking van de samenwoning. Alhoewel het wijzigen van je testament de voorkeur heeft, zal het in dat geval minder haast hebben.

Kan ik geld nalaten in een handgeschreven document (codicil)?

Nee dat kan niet. In een handgeschreven document kun je uitsluitend bepaalde inboedelgoederen aan iemand nalaten. Let op dat het codicil dan wel aan de wettelijke vormvoorschriften voldoet. Voor het nalaten van bijvoorbeeld geld of een woning aan een specifiek persoon (anders dan je wettelijke erfgenamen) dien je bij de notaris een testament op te stellen.

Hoe weten mijn erfgenamen waar ik mijn laatste testament heb opgesteld?

Alle testamenten worden in Nederland geregistreerd in het Centraal Testamentenregister. Dit register is te raadplegen door alle (kandidaat-)notarissen in Nederland. Daarnaast kunnen jouw naaste familieleden ook een aanvraag bij het Centraal Testamentenregister indienen, nadat je overleden bent. Uit deze inlichtingen blijkt het notariskantoor waar het testament is gemaakt, alsmede de datum waarop het testament is opgesteld. Met de betreffende notaris kan vervolgens contact worden opgenomen. Deze notaris zal vervolgens een afweging maken of de betreffende familieleden ook recht hebben om het testament in te zien.

Staat er in een testament vaak iets over uitvaartwensen?

In een testament kunnen wensen worden opgenomen over de uitvaart. Bijvoorbeeld op welke begraafplaats iemand begraven wil worden. In de praktijk merken wij dat hier heel weinig gebruik van wordt en is gemaakt. Een testament bevat dus bijna nooit specifieke wensen over de uitvaart. Ons advies is dan ook om dit soort wensen met je familie te bespreken en dit vervolgens zelf op papier te zetten. Daarnaast is het verstandig je uitvaartwensen met een uitvaartondernemer te bespreken en deze daar vast te laten leggen.

Waarom staat mijn handtekening niet op het (digitale) afschrift?

Nadat je de akte bij ons op kantoor hebt getekend, sturen wij je een (digitaal) afschrift. Hier staat alleen de handtekening van de notaris op. Maar waarom staat jouw handtekening hier niet op ? De minuut akte (de akte die je hebt ondertekend) ligt bij ons op kantoor in een kluis en kunnen wij niet meegeven. Met een afschrift verklaart de notaris dat het afschrift een exacte kopie is van de minuut akte. Om die reden staat ook alleen de handtekening van de notaris op het afschrift. Wil je meer weten wat er gebeurt met je akte na ondertekening? Lees dan de blog van Marjolein!

Carianne-Tazelaar

Ben jij of zijn mensen in jouw directe omgeving geraakt door het Corona virus? Weet dan dat er juridische aanpassingen in de wet zijn die van toepassing kunnen zijn op jouw situatie.

Contact Carianne

Vragen over afspraken (op kantoor en via video)

Gaan de passeerafspraken gewoon nog door?

Ja. Uiteraard zijn er wel voorzorgsmaatregelen genomen maar er kan gewoon gepasseerd worden. Sterker nog, in sommige gevallen moet je wel naar kantoor komen. Op basis van de Tijdelijke wet Covid-19 kan alleen in uitzonderlijke omstandigheden hiervan worden afgeweken. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar deze blog. Mocht je van mening zijn dat je niet aanwezig kunt zijn bij het passeren van een akte en kan de ondertekening niet worden uitgesteld, verzoeken wij je contact op te nemen met ons.

Vanuit tijdelijke wetgeving is het in een aantal gevallen ook mogelijk de akte via digitale middelen te ondertekenen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij je graag naar deze blog en kun je contact opnemen met de behandelaar van jouw dossier.

Wat voor maatregelen zijn er getroffen?

Er zijn maatregelen getroffen om de risico’s op besmetting zoveel mogelijk te verkleinen. Om bijvoorbeeld te zorgen dat de route door ons kantoor in Utrecht naar de spreekkamers in het souterrain zo kort mogelijk is vragen we je bij de achteringang aan te bellen. Een van onze receptionistes zal je daar ontvangen en, indien je nog even moet wachten, verwijzen naar de wachtruimte. De notaris zal naar je toekomen om de notariële akten door te nemen en te ondertekenen. De notaris zal op gepaste afstand van je zitten terwijl de notariële akten besproken worden.

Gerlinde

Je hebt een afspraak op kantoor en wilt deze liever digitaal laten plaatsvinden? Bel of mail even met Gerlinde over de mogelijkheden!

Contact Gerlinde

Deel jouw vraag!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.