Oprichting BV

€385
€385
 • Starten eigen BV
 • Eenvoudig
 • Snel
 • Voordelig

Oprichting Spaargeld BV

€385
€385
 • Start je spaargeld BV op
 • Gemakkelijk
 • Snel
 • Fiscaal aantrekkelijk

Oprichting Vereniging

€385
€385
 • Een vereniging oprichten
 • Eenvoudig
 • Snel
 • Voordelig

Oprichting Stichting

€385
€385
 • Een stichting oprichten
 • Eenvoudig
 • Snel
 • Voordelig

Oprichting stichting ANBI

€385
€385
 • ANBI statuten regelen
 • Snel
 • Eenvoudig
 • Voordelig

Statutenwijziging BV

€385
€385
 • Statuten van je BV veranderen
 • Eenvoudig
 • Snel
 • Voordelig

Statutenwijziging Vereniging

€385
€385
 • Statuten van vereniging veranderen
 • Eenvoudig
 • Snel
 • Eenvoudig

Statutenwijziging Stichting

€385
€385
 • Statuten van stichting veranderen
 • Eenvoudig
 • Snel
 • Voordelig

Statutenwijziging stichting ANBI

€385
€385
 • Statuten ANBI proof maken
 • Eenvoudig
 • Snel
 • Eenvoudig

Akte van Geldlening

€385
€385
 • Geldlening vastleggen
 • Eenvoudig
 • Snel
 • Voordelig

Oprichting coöperatie

€510
€510
 • Coöperatie oprichten
 • Eenvoudig
 • Snel
 • Voordelig