Hermans & Schuttevaer Notarissen volgt in haar beleid rond het Coronavirus (Covid-19) de richtlijnen van het RIVM.

Naar aanleiding van het huidige RIVM-beleid, heeft Hermans & Schuttevaer gespecificeerd welke gevolgen dit heeft voor afspraken, klanten, bezoekers aan kantoor en voor medewerkers. Dit is hieronder weergegeven.


1. Afspraken, klanten

Uitgangspunt is dat ondertekenafspraken op kantoor in principe gewoon door gaan.
Als jij als klant er de voorkeur aan geeft om de afspraak uit te stellen of – indien mogelijk – per volmacht te tekenen dan kan dat natuurlijk. Neem dan contact op met de behandelaar van het dossier om na te gaan wat hierin de mogelijkheden zijn.

Voor een geplande bespreking, anders dan een ondertekenafspraak, geldt dat in overleg bekeken wordt of deze fysiek, telefonisch of online kan plaatsvinden. Neem hierover contact op met de behandelaar van het dossier. Onze medewerkers zullen in voorkomende gevallen ook contact met jou kunnen zoeken om te bespreken hoe we met de afspraak omgaan.

Voor afspraken met klanten thuis, op hun kantoor of elders ‘op locatie’ geldt dat in overleg steeds moet worden bekeken of die doorgang kunnen vinden.


2. Bezoekers aan ons kantoor

Voor eenieder die ons kantoor bezoekt, hebben we de volgende beschermende maatregelen opgesteld:

  1. De hoofdingang van kantoor is verplaatst naar de leveranciersingang (tevens minder validen ingang). Deze bevindt zich, als je met je rug naar het station staat, aan de rechterzijde van ons pand voorbij het openstaande hek.
    We verzoeken jou om bij aankomst aan te bellen bij die leveranciersingang. Een van onze receptionistes zal je daar ontvangen en, indien je nog even moet wachten, verwijzen naar de wachtruimte.
  2. We verlenen uitsluitend toegang aan mensen die in de akte vermeld staan (comparanten), niet aan familie en/of adviseurs (wel uiteraard een eventuele tolk).
  3. Iedereen tekent met eigen (meegenomen) pen of pakt een nieuwe (wegwerp)pen die op tafel staat. We verzoeken jou deze pen niet terug zetten maar mee te nemen of weg te gooien.

Om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, verwachten we van bezoekers aan ons kantoor dat zij zich aan de richtlijnen vanuit de overheid houden, dus bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts verzoeken we jou om niet naar kantoor te komen en voorafgaand aan de afspraak contact op te nemen met de behandelaar om een oplossing te zoeken.

Bij aanwezigheid in ons kantoor vragen wij je de richtlijnen te blijven volgen, dus geen handen schudden, regelmatig handen wassen en hoesten/niezen in de elleboog.
Mede omdat wij veel ouderen als klant hebben en zij extra risico lopen is dit belangrijk.

Alle medewerkers van Hermans en Schuttevaer houden zich aan de richtlijnen (zie hieronder). Gezien de grootschaligheid van dit virus kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele negatieve gevolgen voor jouw gezondheid na de komst naar kantoor, maar wij proberen zoveel mogelijk risico’s te beperken.


3. Legalisatie volmachten

Je kunt je handtekening op afspraak door ons laten legaliseren door met de door jou ontvangen volmacht of verklaring naar ons kantoor te komen. Ook legaliseren wij weer volmachten van andere notariskantoren. Maak voor het legaliseren van je document een afspraak bij onze receptie via +31 (0) 85 0810 810. Bij het telefonisch maken van de afspraak informeren we je verder over de procedure en de kosten. De legalisatie van een handtekening op een door ons kantoor opgesteld document is kosteloos.
Meer informatie over legaliseren en apostilles is te vinden op de pagina particuliere diensten.

4. Medewerkers

Al onze medewerkers worden geacht thuis te blijven wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen. Dit is conform de RIVM richtlijnen. Daarnaast volgt Hermans & Schuttevaer zoveel mogelijk de oproep vanuit de overheid om thuis te werken, tenzij het niet anders kan. Dit betekent dat wij deels vanuit huis en in kleinere bezetting op kantoor werken, om wel de continuïteit en de doorgang van afspraken mogelijk te maken.

Medewerkers die vanuit huis werken zijn zoveel mogelijk via doorschakeling van vaste nummers naar hun mobiele nummer en ook rechtstreeks mobiel bereikbaar. Ook zijn ze op hun kantoormailadres bereikbaar. Raadpleeg voor rechtstreekse contactgegevens deze site onder ‘onze mensen’.

Ook bieden wij nu digitale dienstverlening aan. Dit houdt in dat afspraken via videocalls kunnen plaatsvinden en in een aantal gevallen ook de identificatie en ondertekening elektronisch verricht kunnen worden.

Wij blijven de richtlijnen van het RIVM volgen en zo nodig onze maatregelen aanscherpen.

Op onze website zullen wij deze informatie steeds zoveel mogelijk updaten.
Raadpleeg daarom regelmatig onze website en neem bij vragen contact op met de behandelaar van het dossier.


Deze informatie is bijgewerkt op maandag 27 september 2021.