FAMILIERECHT

Wat is een akte van verdeling?

Een akte van verdeling zorgt er voor dat degene die het huis wil overnemen ook daadwerkelijk eigenaar wordt van het huis. Deze akte wordt na ondertekening bij de notaris ingeschreven bij het kadaster waardoor het huis op één naam komt te staan.

Ik heb al een echtscheidingsconvenant laten maken bij een advocaat/mediator, is dat voldoende?

Nee. De levering van een huis moet volgens de wet bij notariële akte gebeuren. Het convenant is dan dus niet voldoende om de eigendom van het huis op één naam te krijgen.

Heb ik altijd een akte van verdeling nodig?

Een akte van verdeling is nodig:

 • als jullie de woning samen (dus ieder 50%) hebben aangekocht
 • als jullie waren gehuwd in gemeenschap van goederen, ook al was het huis door één van jullie aangekocht voor het huwelijk. De ontbinding van jullie huwelijksgemeenschap zorgt er voor dat de eigendom van het huis bij beide echtgenoten ligt.
 • wanneer jullie huwelijkse voorwaarden hebben gemaakt waarin jullie hebben bepaald dat jullie huis gemeenschappelijk bezit is.

Moet mijn samenlevingscontract ook ontbonden worden?

Het ontbinden van een samenlevingscontract is meestal eenvoudig. Op het moment dat jullie niet meer samenwonen (als jullie niet meer staan ingeschreven op één adres), is het contract veelal beëindigd. Soms staat in het contract dat één van jullie een aangetekende brief aan de ander moet sturen voor het beëindigen van het contract. Hoe dan ook, voor het beëindigen van een samenlevingscontract is het niet noodzakelijk om naar de notaris te gaan.

Ik ga scheiden, wat gebeurt er met het opgebouwde pensioen?

Ben je in gemeenschap van goederen getrouwd geweest, dan hebben beide echtgenoten bij echtscheiding recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen van de ander. Hiervan kun je afwijken, door bijvoorbeeld te kiezen om de pensioenrechten niet te delen of slechts de pensioenrechten van een van beiden te delen. Je kunt er ook voor kiezen om niet alleen de pensioenrechten te delen die tijdens het huwelijk zijn opgebouwd maar ook die welke voor het huwelijk waren opgebouwd of om de pensioenrechten niet bij helft te verdelen in een verhouding van bijvoorbeeld 40-60.

Wat gebeurt er met het pensioen van de ene ex als de andere ex hertrouwt?

Het hertrouwen heeft geen invloed op de pensioenrechten van de ex-echtgenoot. Voor de nieuwe echtgenoot van de ex-echtgenoot kan dit wel tot gevolg hebben dat hij/zij bij overlijden van die ex-echtgenoot maar een beperkt weduwepensioen verkrijgt.

Ik ben getrouwd en heb kinderen, wie zijn mijn erfgenamen volgens de wet?

Je erfenis wordt verdeeld over je echtgenoot en je kinderen, ieder voor een gelijk deel. Het erfdeel van je kinderen wordt omgerekend in een geldbedrag. Dit wordt dan een geldvordering op hun langstlevende ouder (jouw echtgenoot). Deze geldvordering mag pas worden opgeëist als je echtgenoot overlijdt, failliet gaat of in de schuldsanering terechtkomt. Stiefkinderen erven niet automatisch op grond van de wet.

Ik woon samen en heb kinderen, wie zijn mijn erfgenamen volgens de wet?

Als je ongehuwd samenwoont is je partner geen wettelijke erfgenaam, ook niet als je samen kinderen hebt. Dat betekent dat je partner niets van je privévermogen of bezittingen ontvangt na je overlijden. Je kinderen zijn je enige erfgenamen, ieder voor een gelijk deel. Wanneer je je partner tot (mede-)erfgenaam wilt benoemen en je partner verzorgd achter wilt laten, dan doe je dat in een testament.

Ik woon samen, is mijn partner automatisch mijn erfgenaam?

Nee, en als er geen kinderen zijn, zijn dat je ouders, broers en zussen. Wanneer je samen met je partner een koophuis hebt, kun je een verblijvingsbeding in je samenlevingscontract opnemen. Dan krijgt je partner (in plaats van je familie) bij jouw overlijden jouw deel van je koophuis in eigendom. Dit is een soort mini-testament in je samenlevingsovereenkomst. Wil je ook dat je partner je eigen spaargeld erft, dan benoem je in je testament je partner tot erfgenaam.

Ik ben alleenstaand wie zijn mijn erfgenamen volgens de wet?

Heb je geen partner of kinderen, dan gaat alles naar je ouders, broers en zussen. Is een broer of zus al overleden, dan erven zijn of haar kinderen het deel van jouw broer of zus. Dat heet plaatsvervulling. Lees de blog van Elles over het opstellen van een testament voor alleenstaanden.

Ik heb een testament en ik wil dat dit niet meer geldig is, kan ik het verscheuren?

Nee, op die manier blijft je testament nog steeds geldig. Dit kan je alleen doen door het bij een notaris in een notariële akte te laten vastleggen. Dit betekent dat je een nieuw testament moet laten opstellen dat vervolgens ook bij de notaris moet worden ondertekend. In dit nieuwe testament kun je heel kort bepalen dat je vorige testament vervalt, dit wordt ook wel herroepen genoemd. Je kan dit ook snel en makkelijk online bij ons regelen.

Heb je een vraag die je hier niet beantwoord ziet? Stel deze dan gerust met onderstaand formulier. We nemen graag contact met je op om je verder te helpen!

 • Max. bestandsgrootte: 25 MB.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

ONDERNEMINGSRECHT

Ik wil een eigen BV oprichten. Moet ik nog steeds €18.000 storten?

Nee, sinds 1 oktober 2012 is het niet meer nodig om een aandelenkapitaal van € 18.000 te storten in je BV. Je kan al volstaan met 1 aandeel van 1 eurocent. Hiermee is een bankverklaring (verklaring van de bank dat het kapitaal gestort is) ook niet meer nodig.

Ik heb bij de oprichting €18.000 in mijn BV gestopt, kan ik dit er nu uit halen?

Ja, je kan dit bedrag uit je BV halen. Als je dit aan jezelf uitkeert, betaal je er wel 25% inkomstenbelasting over. Je kan dit ook belastingvrij doen, maar dat moet dan via een akte van statutenwijziging gebeuren (via de notaris). Daarnaast moet je de uitkeringstoets doen (lees onze blog hierover). Er zitten dus wel wat (fiscale) haken en ogen aan, vraag vooraf advies hierover aan je accountant of aan ons.

Wat is een statutaire zetel?

De statutaire zetel is de woonplaats van de vennootschap en moet in een gemeente in Nederland liggen. De statutaire zetel bepaalt onder welke rechtbank de vennootschap valt. Het vestigingsadres (waar de werkzaamheden van de vennootschap worden uitgevoerd) hoeft niet hetzelfde te zijn als de statutaire zetel.

Waarom is het belangrijk een juiste doelomschrijving in de statuten op te nemen?

De doelomschrijving in de statuten bevatten het doel van de vennootschap. Hierin worden de werkzaamheden van de vennootschap omschreven. Binnen deze grenzen kan de vennootschap handelen. Is er sprake van doeloverschrijding en wordt er door een wederpartij hierop beroep gedaan, dan kan dat gevolgen hebben voor de vennootschap en de bestuurders. Het is dus belangrijk om de doelomschrijving aan te passen (statutenwijzing) als deze niet meer actueel is.

Hoe lang duurt het om een BV op te richten?

Omdat er geen bankverklaring of een verklaring van het ministerie van justitie meer nodig is voor de oprichting van een BV, kan de BV snel worden opgericht. De termijn ligt aan hoe ingewikkeld je de statuten van de BV wilt maken en hoeveel oprichters er bij betrokken zijn. Als er haast bij is, dan kunnen we je snel helpen.

Wat is een Flex-BV?

Met de flexibilisering van het BV-recht (sinds 1 oktober 2012) is het eenvoudiger geworden om een BV op te richten. Deze wijziging wordt omschreven als de Flex-BV, maar het blijft een gewone BV die je opricht. Ook kun je nu meer regelen in de statuten van een BV. Voor meer info kijk je op de pagina Je eigen onderneming starten’.

Ik wil een eenmanszaak oprichten, moet ik hiervoor langs de notaris?

Nee, als je een eenmanszaak wilt oprichten, dan hoef je hiervoor geen notariële oprichtingsakte te laten maken. Wel moet je je eenmanszaak inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Kijk op de op de pagina Je eigen onderneming starten voor alle stappen.

Kan je met een eenmanszaak ook personeel aannemen?

Ja, anders dan de naam doet vermoeden is dat mogelijk. Je kan meerdere mensen aannemen.

Ik wil een stichting oprichten, moet ik hiervoor langs de notaris?

Ja, als je een stichting wilt oprichten, dan moet je een notariële oprichtingsakte laten opstellen bij de notaris. Daarna wordt je stichting ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Kijk op de op de pagina Non-profit voor alle stappen.

Ik heb zelf al een opzet gemaakt voor de statuten van mijn stichting/vereniging, is dat handig?

Het is mogelijk om zelf de statuten op te maken. De statuten moeten alleen wel aan een aantal onderdelen voldoen. Wanneer je zelf de statuten hebt opgesteld, moet de notaris de statuten goed controleren en waar nodig aanpassen. Als dit een ingewikkeld proces is, kan dit tot extra kosten leiden.

Naast de statuten van mijn stichting/vereniging is er een huishoudelijk reglement nodig. Kunnen jullie dat opstellen of controleren?

Ja, wij kunnen jullie ook helpen bij het opstellen van het huishoudelijk reglement of het controleren hiervan.

Wat is een ANBI en moet mijn stichting hieraan voldoen?

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De belastingdienst kijkt of je een ANBI bent, je moet namelijk aan een aantal voorwaarden voldoen. Lees de blog ‘ANBI voorwaarden’ van Inge van Pelt hierover, waarin zij dit duidelijk beschrijft.

Kan een stichting personeel in dienst hebben?

Ja, dat is mogelijk. Je kan hiervan melding maken in de oprichtingsakte.

Moet ik een vereniging wel of niet oprichten bij de notaris?

Dit kan allebei. Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid hoeft niet te worden opgericht bij notariële akte. Wil je een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, dan moet je wel naar de notaris. Het nadeel van beperkte rechtsbevoegdheid is dat de bestuurders ook gedeeltelijk persoonlijk aansprakelijk zijn. Kijk op de pagina Non-profit voor alle verschillen.

Heb je een vraag die je hier niet beantwoord ziet? Stel deze dan gerust met onderstaand formulier. We nemen graag contact met je op om je verder te helpen!

 • Max. bestandsgrootte: 25 MB.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

ONROEREND GOED

Heb ik als verkoper een informatieplicht?

Als verkoper heb je een informatieplicht. Denk bijvoorbeeld aan (verborgen) gebreken zoals asbest. Wanneer je doelbewust dingen achter houdt, kan de koper achteraf nog een schadevergoeding eisen of soms zelf de koop terugdraaien. Zorg er dus voor dat je de koper altijd goed informeert.

Wat staat er in het koopcontract?

In het koopcontract leg je alle details vast die te maken hebben met je huis dat je wilt verkopen. Onder andere de afgesproken koopprijs van het huis, de betalingsafspraken, de ontbindende voorwaarden en de datum van overdracht. Meestal stelt de verkopende makelaar het koopcontract op, maar wij kunnen dat ook voor je doen.

Kan ik als verkoper ontbindende voorwaarden stellen?

Een ontbindende voorwaarde kan ervoor zorgen dat de koop toch niet doorgaat. Ook als verkoper kan je bepaalde ontbindende voorwaarden opnemen in het koopcontract. Denk bijvoorbeeld aan de medewerking van de hypotheekbank bij een restschuld of een financieringsvoorbehoud voor je nieuwe huis. Als verkoper hoef je niet alle ontbindende voorwaarden van de koper te accepteren.

Hoe zit het precies met de bedenktijd?

Heb je het koopcontract getekend? Dan gaat de 3-dagen bedenktijd in. De koper heeft dan 3 dagen de tijd om de koop ongedaan te maken. De bedenktijd kan langer zijn als:
– de laatste dag van de termijn een zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag is;
– de twee van de drie dagen een zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag zijn.
Is dit het geval, dan wordt de termijn verlengd met ten minste één dag. Lees meer hierover in de blog van Simone.

Heeft mijn huis een energielabel nodig?

Als je je huis verkoopt, dan moet je het voorlopige energielabel vooraf omzetten in een definitief energielabel. Ontbreekt bij verkoop een definitief label, dan riskeer je een boete van maximaal € 405,00. Lees meer hierover in de blog van Katrien.

Hoe zit het dan met de verkoop van een geërfd huis?

Een huis erven is niet zonder risico’s. Je krijgt te maken met de hypotheek, de kosten gedurende de tijd dat het huis te koop staat en de erfbelasting. In veel gevallen is het dan verstandig om beneficiair te aanvaarden. Laat je hierover tijdig adviseren, voordat je de erfenis gaat afwikkelen. Kijk voor meer info op onze pagina Erfenis.

Wat gebeurt er met de hypotheek op mijn verkochte huis?

Als je je huis hebt verkocht, dan moet je hypotheek er bij het Kadaster af gehaald worden (ook wel genoemd: doorhalen of: royeren). Nadat de hypotheek is doorgehaald is je huis pas hypotheekvrij. Lees meer hierover in de blog van Esther hierover.

Moet ik als verkoper van een woning ook kosten betalen?

Bij kosten koper zijn er toch ook kosten voor jou als verkoper. Bepaalde onderzoekskosten worden doorberekend aan jou als verkoper. Denk daarnaast bijvoorbeeld aan de kosten voor het doorhalen van de hypotheek van je verkochte huis. Je bent namelijk verplicht je verkochte huis vrij van hypotheken over te dragen aan de koper. Daaraan zijn kosten verbonden.

Waaraan moet ik nog denken als verkoper?

 • Moet ik rekening houden met een anti-speculatiebeding?
 • Welke verzekeringen moet ik opzeggen (opstalverzekering, spaarhypotheek)?
 • Als ik een overbruggingshypotheek afsluit, moet ik de notaris die de verkoop van de huidige regelt inlichten.

Wat houdt de onderzoeksplicht in voor de koper?

Als koper ben je verplicht om onderzoek te doen naar de staat van het huis (onderzoeksplicht). Twijfels met betrekking tot de staat van het huis kan je ook schriftelijk vastleggen in het koopcontract. Wanneer je niet zeker bent van de onderhoudstoestand van het huis, dan is het verstandig om een bouwtechnische keuring te laten uitvoeren.

Wat staat er in het koopcontract?

In het koopcontract leg je alle details vast die te maken hebben met het huis dat je wilt kopen. Onder andere de afgesproken koopprijs van het huis, de betalingsafspraken, de ontbindende voorwaarden en de datum van overdracht. Meestal stelt de verkopende makelaar het koopcontract op, maar wij kunnen dat ook voor je doen.

Welke ontbindende voorwaarden kan ik opnemen in het koopcontract?

Een ontbindende voorwaarde kan ervoor zorgen dat de koop toch niet doorgaat. Denk bijvoorbeeld aan een financieringsvoorbehoud, wachten tot je eigen huis verkocht is, het verkrijgen van je eventuele huisvestingsvergunning of bouwvergunning voor ingrijpende verbouwingsplannen en bouwtechnische keuring.

Hoeveel bedenktijd heb ik na ondertekening van het koopcontract?

Als je een huis koopt, heb je het recht om je gedurende drie dagen te bedenken en af te zien van het koopcontract, zonder dat je dan een schadevergoeding of boete moet betalen.
De bedenktijd is 3 dagen, maar kan langer zijn als:
– de laatste dag van de termijn een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is;
– de twee van de drie dagen een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijn.
Is dit het geval, dan wordt de termijn verlengd met ten minste één dag. Lees meer hierover in de blog van Simone.

Wat is erfpacht?

Wanneer je een huis of appartement met erfpacht koopt, dan geeft de eigenaar van de grond  (erfverpachter) jou het recht om de grond te gebruiken voor je huis. Voor dit gebruiksrecht betaal jij (erfpachter) een jaarlijkse vergoeding (canon) aan de eigenaar. In Utrecht is deze canon veelal afgekocht. De verkoper van het huis of appartement moet bij verkoop duidelijk aangegeven dat het om erfpacht gaat. Laat je vooraf goed informeren over de erfpachtvoorwaarden.

Wat gebeurt er precies bij de overdracht van een huis?

Op de datum van overdracht wordt de leveringsakte bij de notaris getekend. Na het tekenen wordt deze akte ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. Dit kan tot 15.00 uur worden aangeboden aan het Kadaster. Is het na 15.00 uur aangeboden dan betekent dat de akte pas de volgende dag wordt ingeschreven bij het Kadaster. Het risico van het verkochte huis gaat na het tekenen van de akte al wel over op de koper. Nadat de akte is ingeschreven gaat ook de eigendom over van verkoper naar koper.

Wat wordt verstaan onder de ‘kosten koper’?

Wanneer je een huis ‘kosten koper’ koopt, zijn de meeste kosten voor rekening van jou als koper. Denk dan aan 2% overdrachtsbelasting, notariskosten en andere kosten zoals advieskosten voor hypotheekadvies en courtagekosten voor de makelaar. Sommige kosten zijn aftrekbaar, kijk voor meer info hierover op de site van de belastingdienst.

Waaraan moet ik nog denken als koper?

 • Is de hypotheek geregeld?
 • Welke verzekeringen moet ik afsluiten (opstalverzekering, overlijdensrisico)?
 • Moet ik zorgen voor kadastrale uitmeting perceel?

Wat zijn de bijzonderheden bij de koop van een nieuwbouwhuis?

Bij een de koop van een nieuwbouwhuis wijst de projectontwikkelaar de notaris aan die het nieuwbouwproject gaat leveren. Voor je hypotheekakte kan je wel zelf een notaris kiezen. Meer info over het kopen van een nieuwbouwhuis kan je vinden op onze pagina nieuwbouwprojecten.

Waaraan moet ik nog denken als koper?

 • Is de hypotheek geregeld?
 • Breng ik eigen geld in?
 • Wanneer kan ik een afspraak maken voor de ondertekening van de akte van levering en de hypotheekakte?
 • Heb ik het waarborgcertificaat ontvangen van Woningborg?
 • Welke verzekeringen moet ik afsluiten (opstalverzekering bij de oplevering, overlijdensrisico)?

Heb je een vraag die je hier niet beantwoord ziet? Stel deze dan gerust met onderstaand formulier. We nemen graag contact met je op om je verder te helpen!

 • Max. bestandsgrootte: 25 MB.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.