IN HET KORT

Estate Planning

Bij estate planning bekijken we hoe jouw vermogen fiscaal gezien het beste kan overgaan naar de volgende generatie. Zowel tijdens je leven als na je overlijden. Wij adviseren je dan over je testament, het doen van schenkingen maar ook eventueel het aanpassen van je huwelijkse voorwaarden.

Naast particulieren adviseren we ook een groot aantal familiebedrijven op het gebied van ondernemingsrecht en estate planning. Heb je een familiebedrijf? Kijk dan op onze pagina Familiebedrijven voor wat belangrijk is om je bedrijf goed over te dragen aan de volgende generatie.

HET VERSCHIL

Er zijn verschillende manieren om jouw vermogen fiscaal over te dragen aan de volgende generatie of aan anderen.

Hieronder hebben we een overzicht voor je gemaakt op welke manier dit kan (tijdens je leven en na je overlijden) en wat de gevolgen daarvan zijn.

Vermogen schenken

 • Bij leven
 • Bij overlijden
 • Geleidelijke overdracht
 • Vastleggen in notariële akte
 • Verkrijger gelijk beschikking tot het geld
 • Jaarlijks rente betalen aan familielid

Geld rechtstreeks overmaken

Schenking op papier

Testament

 • n.v.t.

OVERDRACHT VERMOGEN TIJDENS LEVEN: SCHENKEN

IN HET KORT 

Contante schenking
Wanneer je tijdens je leven aan je erfgenamen schenkt, dan bespaar je in veel gevallen erfbelasting. Je kunt geld schenken door het over te maken op de rekening van de begiftigde(n). Hier worden verder geen eisen aan gesteld. 

Schenking op papier
Een andere mogelijkheid is een schenking op papier. Je schenkt iemand geld, maar leent het meteen terug. Je blijft het bedrag schuldig. Over dit bedrag betaal je ieder jaar 6% rente aan degene wie je het geld wil schenken. Deze vorm van schenken moet worden vastgelegd in een notariële akte.

VRIJSTELLINGEN EN TARIEVEN SCHENKBELASTING 2022

Relatie schenker – verkrijger

 • Ouders-kind
 • Ouders-kind (18-40 jr) ‘bestedingsvrij’
 • Ouders-kind (18-40 jr) ‘studie’
 • Ouders-kind (18-40 jr) ‘eigen woning’
 • Overige verkrijger (18-40 jr) ‘eigen woning’
 • Overige personen (kleinkinderen)
 • Overige personen (broer, zus)

Vrijstelling schenkbelasting

 • € 5.677
 • € 27.231
 • € 56.724
 • € 106.671
 • € 106.671
 • € 2.274
 • € 2.274

Tarief tot en met € 130.424

 • 10%
 • 10%
 • 10%
 • 10%
 • 30%
 • 18%
 • 30%

Tarief boven € 130.424

 • 20%
 • 20%
 • 20%
 • 20%
 • 40%
 • 36%
 • 40%

Nadat je de schenking hebt ontvangen, moet je een aangifte schenkbelasting indienen. Wij adviseren je om dit zo snel mogelijk te doen om heffingsrente te voorkomen, maar uiterlijk 1 maart in het jaar na de schenking.

Informatie hierover kan je vinden op de website van de belastingdienst. Natuurlijk kun je ook hierover contact met ons opnemen, zodat wij hierin met je mee kunnen denken.

ONLINE DIENST

‘Eigen woning’

Pricing table with an Table ID of "od_herroep_636e23dcf08f1" is not defined.

OVERDRACHT VERMOGEN VIA TESTAMENT

IN HET KORT

Steeds meer (vermogende) particulieren met kinderen kiezen voor een flexibel testament. Deze vorm biedt flexibiliteit en hiermee kan erfbelasting worden bespaard. Het is wel een complex testament, er zijn namelijk diverse vormen mogelijk. Laat je daarom dus goed adviseren hierover.

Om je kort een overzicht te geven hebben we de voor- en nadelen voor je opgeschreven. Maar uiteraard adviseren wij je graag bij het maken van je keuzes en stellen wij het flexibel testament voor je op.

Voordelen

 

 • Slim inspelen op gewijzigde wetgeving of op fiscaal of civielrechtelijk gebied.
 • Langstlevende partner heeft keuzelegaat, schuld aan kinderen zal erfenis van langstlevende partner verkleinen
 • Er kan worden geschoven met het vermogen van de erflater, door de erfenis ongedaan te maken en opnieuw te verdelen, wanneer dit fiscaal voordeel oplevert.
 • Goederen met grote waardestijging kunnen alsnog aan kinderen worden toebedeeld.

Nadelen

 

 • Na overlijden is gedurende een bepaalde periode de verdeling onduidelijk, wat vervelend kan zijn.
 • Binnen een tijdsbestek van 3 maanden moeten er belangrijke keuzes hierover worden gemaakt.
 • Bij voorkeur na het overlijden moet er al binnen 14 dagen contact worden opgenomen met de notaris, om deze keuzes te formaliseren.

AANPASSEN HUWELIJKSE VOORWAARDEN

IN HET KORT

Bij het opstellen van een estate plan worden ook je huwelijkse voorwaarden bekeken. Het kan zijn dat wij adviseren om deze aan te passen.

Op grond van de huidige wettelijke regelingen is dat namelijk vaak gunstiger. Met het aanpassen van je huwelijkse voorwaarden nemen wij jullie persoonlijke wensen mee.

OPRICHTEN FAMILIEFONDS

IN HET KORT

Een familiefonds wordt vaak gemaakt om vermogen over te dragen aan kinderen, zonder dat daarbij zeggenschap aan hen wordt overgedragen. Het overgedragen vermogen is zo beheersbaar en bijeen te houden. Het tijdens leven overdragen van vermogen via een familiefonds bespaart erfbelasting op de langere termijn.

Wanneer de kinderen ouder worden, kunnen zij ook participaties krijgen in het familiefonds en zo gerechtigd worden tot het fondsvermogen. Zo leren zij hoe met vermogen om te gaan. Wij adviseren je graag bij het oprichten van een familiefonds en de fiscale voordelen hiervan.

ONDERNEMERSVOLMACHT

IN HET KORT

Voor het geval je als ondernemer door ziekte of een ongeval niet meer in staat bent om je bedrijf te runnen kunnen er problemen ontstaan voor het bedrijf. Je kunt dit voorkomen door het opstellen van een ondernemersvolmacht (vaak ook wel levenstestament genoemd).

In dit document kun je vastleggen wat jouw wensen zijn met betrekking tot je bedrijf en wie deze wensen moet uitvoeren, je stelt dan als het ware een noodopvolgingsplan vast.

ONS TEAM

Estate planning

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op!

Kandidaat-notaris Familierecht
Utrecht

Carianne Tazelaar Hermans & Schuttevaer kandidaat-notaris

Kandidaat-notaris Familierecht
Utrecht

Elles van der Pluijm

Notaris / mediator Familierecht en Estate Planning
Utrecht

Kandidaat-notaris Familierecht
Utrecht

Merel Priester kandidaat notaris familierecht ondernemersrecht

Kandidaat-notaris Familierecht en Ondernemingsrecht
Amsterdam

Kandidaat-notaris Familierecht
Utrecht