HET VERSCHIL

Stichting oprichten of toch een vereniging met beperkte of volledige rechtsbevoegdheid?

Als je een non-profitorganisatie wil opstarten, dan is het belangrijk om de juiste rechtsvorm te kiezen. We helpen je graag bij je keuze en om dit goed vast te leggen. Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt op non-profit-gebied! Om je alvast te helpen hebben we het volgende overzicht voor je gemaakt.

NON-PROFIT

IN HET KORT

Wij helpen non-profitorganisaties graag om hun (maatschappelijke) doelen te bereiken. Of het nu op het gebied van zorg, onderwijs, charity, kunst of cultuur is; wij zijn op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving en toepasselijke governance codes.

De ontwikkelingen en wijzigingen in de wetgeving voor ANBI’s (algemeen nut beogende instellingen) houden wij bij en passen wij toe. Natuurlijk zorgen we ervoor dat de statuten van jouw organisatie aan de geldende regels voldoen.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

IN HET KORT

In de non-profitsector moeten organisaties zich zowel intern als extern verantwoorden. Het is daarom van groot belang om de structuur en nadere afspraken goed vast te leggen in statuten en (huishoudelijke) reglementen.

Daarbij moet je ook rekening houden met de geldende wet- en regelgeving en toepasselijke governance codes.
We denken graag met je mee en helpen je door de stukken zó op te stellen dat aan alle voorwaarden en eisen is voldaan.

DE ANBI

IN HET KORT

Voor Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) gelden belastingvoordelen bij erven en schenken. Een instelling kwalificeert alleen als ANBI als de betreffende instelling aan strenge voorwaarden voldoet en de belastingdienst deze instelling als ANBI heeft aangewezen. Alle ANBI’s zijn terug te vinden via het programma ANBI opzoeken van de belastingdienst.

ONLINE STICHTING ANBI OPRICHTEN

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING

IN HET KORT

Steeds vaker werkt de overheid samen met private partijen. Met de term publiek-private samenwerking (PPS) wordt de meest nauwe samenwerking aangeduid.
Het is altijd belangrijk om de samenwerking tussen partijen goed vast te leggen.

En bij PPS komen daar nog meer aspecten bij kijken (zoals subsidie, aanbestedingsrecht en bestuursrecht). Reden te meer om goede adviseurs erbij te betrekken. Download onze checklist voor een eerste inventarisatie van de te maken afspraken.

ONS TEAM

Non-profit

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op!

Notaris Ondernemingsrecht
Utrecht