IN HET KORT

Erfenis

Heb je een erfenis ontvangen? Dan moet je beslissen wat je met de erfenis wilt doen: volledig (zuiver) aanvaarden, beneficiair aanvaarden of afwijzen, juridisch noem je dat laatste verwerpen. Een beneficiaire aanvaarding kan je zien als een middenweg tussen aanvaarding en afwijzen.

Je aanvaardt de erfenis maar je stelt dat je persoonlijk niet aansprakelijk zult zijn voor schulden van degene die is overleden. Je kunt begrijpen dat het heel belangrijk is om je duidelijk uit te spreken over deze keuze. Wij adviseren je graag hierbij.

EEN ERFENIS ONTVANGEN

Heb je een erfenis ontvangen? Hieronder vind je een overzicht van de verschillende wijzes waarop je de erfenis kunt accepteren.

Verschillen in acceptatie

 • Ben je erfgenaam?
 • Ben je aansprakelijk voor schulden van de overledene?
 • Moet je actief actie ondernemen?

Zuiver aanvaarden

Beneficiair aanvaarden

Verwerpen

EXECUTEUR

IN HET KORT

In een testament wordt vaak iemand benoemd die de nalatenschap moet afwikkelen, we noemen dit een executeur. Download deze white paper voor meer informatie over de taken van een executeur.

In de praktijk merken wij dat er veel vragen zijn over de taken en de bevoegdheden van een executeur, zoals bijvoorbeeld het behulpzaam zijn bij het doen van de aangifte erfbelasting en het opstellen van de rekening en verantwoording. Als je benoemd bent tot executeur, dan adviseren wij graag hierbij.

VERKLARING VAN ERFRECHT/EXECUTELE

IN HET KORT

Met het overlijden van je partner, familie of bekende breekt vaak een moeilijke periode aan. Banken en instellingen vragen vaak een bewijs dat iemand overleden is en dat jij de erfgenaam bent of dat iemand de taak van executeur heeft aanvaard.

Dit wordt verklaard in een verklaring van erfrecht of executele, die wij kunnen afgeven nadat alle gegevens zijn gecontroleerd.
Wanneer je zo’n verklaring nodig hebt, kan je contact met ons opnemen.

ERFBELASTING

TARIEVEN EN VRIJSTELLINGEN 2022

Personen

 • fiscaal partner
 • (pleeg) kinderen
 • kleinkinderen
 • overige

Vrijstelling erfbelasting

 • € 680.645
 • € 21.559
 • € 21.559
 • € 2.274

Tarief tot en met € 130.424

 • 10%
 • 10%
 • 18%
 • 30%

Tarief boven € 130.424

 • 20%
 • 20%
 • 36%
 • 40%

In principe moet je binnen acht maanden na overlijden een aangifte van erfbelasting indienen. We adviseren je om dit zo snel mogelijk te doen om heffingsrente te voorkomen. Om alvast zelf een berekening te maken kun je ook gebruik maken van de rekenhulp erfbelasting van de belastingdienst.

Het invullen van zo’n aangifte luistert nauw in verband met op te nemen waardes en eventuele vrijstellingen. Veel informatie hierover is ook beschikbaar via de website van de belastingdienst.
Natuurlijk kun je ook hierover contact met ons opnemen zodat we hierin met je mee kunnen denken.

HULP BIJ AFWIKKELING NODIG?

IN HET KORT

Het afwikkelen van een nalatenschap is geen alledaagse gebeuren, we kunnen de erfgenamen of executeur helpen bij het afwikkelen van de nalatenschap. Dit doen we vaak als er veel erfgenamen zijn, er onvoldoende kennis aanwezig is bij de erfgenamen of als het contact stroef loopt tussen de erfgenamen. In goed overleg kunnen we de gehele nalatenschap voor je afwikkelen.

Je kunt dan denken aan het betalen van nota’s, het doorsturen van de post, opzeggen abonnementen, het doen van de belastingaangiftes, het opruimen van het huis en het uitkeren van de legaten en erfdelen.
We kunnen ook bij bepaalde onderdelen voor je regelen. Interesse, neem contact op met ons team.

PARTIJADVISEUR BIJ VERDELEN ERFENIS

IN HET KORT

Het verdelen van een erfenis levert meestal weinig problemen op. Maar in sommige gevallen komt het voor dat de verdeling niet in goed onderling overleg tot stand kan komen. Dit kan te maken hebben met het feit dat er onenigheid is over de waardering van bepaalde goederen, de complexiteit van de samenstelling van de nalatenschap,

een grote hoeveelheid erfgenamen of een negatieve nalatenschap. Ook adviseren wij regelmatig kinderen of een langstlevende echtgenoot die onterfd zijn bij testament. Wij treden dan als partijadviseur op. Wij behartigen dan alleen de belangen van onze eigen klant.
Interesse? Neem contact op met ons team.

ONS TEAM

Erfenis

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op!

Kandidaat-notaris Familierecht
Utrecht

Bianca Esselman

Juridisch medewerker Familierecht
Utrecht

Carianne Tazelaar Hermans & Schuttevaer kandidaat-notaris

Kandidaat-notaris Familierecht
Utrecht

Elles van der Pluijm

Notaris / mediator Familierecht en Estate Planning
Utrecht

Kandidaat-notaris Familierecht
Utrecht

Merel Priester kandidaat notaris familierecht ondernemersrecht

Kandidaat-notaris Familierecht en Ondernemingsrecht
Amsterdam

Kandidaat-notaris Familierecht
Utrecht