OVERDRACHT MOGELIJKHEDEN

Familiebedrijven

Wij hebben vanouds veel familiebedrijven als klant. We begeleiden hen niet alleen op het gebied van opvolging maar ook op andere gebieden zoals het opstellen van testamenten, ondernemersvolmachten, aan- en verkoop van (bedrijfs-) onroerend goed en ondernemingsrecht.

Door onze grootte kunnen we met een vast team familiebedrijven op elk rechtsgebied adviseren.
Er zijn verschillende manieren om je bedrijf over te dragen aan de volgende generatie of aan andere familieleden. Hieronder hebben we een overzicht voor je gemaakt op welke manier dit kan.

Familiebedrijf overdragen

  • Bij leven
  • Bij overlijden
  • Geleidelijke overdracht

Overdracht tegen betaling

ONDERNEMERSTESTAMENT

IN HET KORT

Als je plotseling overlijdt en niets geregeld hebt kan de continuïteit van je bedrijf in gevaar komen, je wettelijke erfgenamen erven en die hebben misschien geen enkele affiniteit hebben met je bedrijf.
In een testament kun je bepalen wat je wilt dat er gebeurt met je bedrijf als je komt te overlijden, zoals wie erft het bedrijf en moet de waarde van het bedrijf vergoed worden?
Je kunt ook regelen dat als er een vergoeding betaald moet worden dat deze betaling in termijnen mag gebeuren.

Voor de afwikkeling van je nalatenschap kun je een executeur testamentair benoemen die jouw onderneming goed kent. Vaak wil een ondernemer ook regelen dat de opvolgers het bedrijf “binnen de familie” houden en treffen hier regelingen voor.
Bij het opstellen van het ondernemerstestament spelen fiscale zaken vanzelfsprekend een belangrijke rol, je kunt denken aan de mogelijke heffing van inkomstenbelasting en erfbelasting bij overlijden. We kunnen je over deze fiscale zaken, waaronder de belangrijke maar complexe regeling van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, alles vertellen.

SCHENKING

IN HET KORT

Je kunt ook tijdens leven je bedrijf of aandelen schenken of een deel daarvan aan de beoogd opvolger. Zo heb je de mogelijkheid om tijdens levens de overdracht goed te regelen en optimaal te profiteren van fiscale voordelen. Je kunt namelijk bij het schenken van je bedrijf of je aandelen, onder voorwaarden, gebruik maken van bedrijfsopvolgingsfaciliteiten.

Je kunt ook je bedrijf of aandelen schenken onder de bepaling dat je nog een tijd zelf de zeggenschap houdt of dat het bedrijf in de familie moet blijven, hiervoor zijn allerlei juridische constructies mogelijk. Benieuwd naar deze constructies voor familiebedrijven en of dit voor jou een goede constructie is? Neem contact met een van ons op.

OVERDRACHT VAN JE ONDERNEMING

IN HET KORT

Tijdens leven kun je ook besluiten om je bedrijf of aandelen of een deel daarvan te verkopen aan je opvolger. Je opvolger betaalt hiervoor de waarde van je bedrijf. Op deze manier kun je tijdens leven de overdracht goed en in overleg met je opvolger regelen.

Je kunt altijd bepalen dat de koopprijs in gedeelte kan worden betaald, dit leg je vast in een geldleningsovereenkomst.
Er zijn verschillende constructies mogelijk om geleidelijk je bedrijf over te dragen aan je opvolger. Benieuwd naar deze constructies? Neem contact met een van ons op.

ONDERNEMERSVOLMACHT

IN HET KORT

Voor het geval je als ondernemer door ziekte of een ongeval niet meer in staat bent om je bedrijf te runnen kunnen er problemen ontstaan voor het bedrijf. Je kunt dit voorkomen door het opstellen van een ondernemersvolmacht (vaak ook wel levenstestament genoemd).

In dit document kun je vastleggen wat jouw wensen zijn met betrekking tot je bedrijf en wie deze wensen moet uitvoeren, je stelt dan als het ware een noodopvolgingsplan vast.

FAMILIESTATUUT

IN HET KORT

Een familiestatuut wordt vaak gemaakt om afspraken vast te leggen op welke manier om gegaan wordt met het familie- en ondernemingsvermogen. In het familiestatuut staan dan ook de visie en de kernwaardes van de familie centraal. Er worden zeer verschillende onderwerpen opgenomen in het statuut.

Te denken valt aan: wie heeft de leiding over het bedrijf (familie of een derde), moet er een raad van commissarissen of raad van advies worden ingesteld, vinden we het goed dat ook partners van de familie kunnen participeren en wat te doen bij een conflict. We adviseren je graag bij het opstellen van het familiestatuut voor familiebedrijven.

ONS TEAM

Familiebedrijven

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op!

Toegevoegd notaris Ondernemingsrecht
Utrecht

Merel Priester kandidaat notaris familierecht ondernemersrecht

Kandidaat-notaris Familierecht en Ondernemingsrecht
Amsterdam