HET VERSCHIL

Er wordt veel gesproken over het levenstestament. Een levenstestament wordt ook een algehele volmacht genoemd. Maar wat is nu het verschil met een “gewoon” testament?

In de praktijk merken wij dat er veel verwarring is over wat je nu precies regelt in een testament en wat in een levenstestament. Hieronder geven wij kort weer wat de verschillen zijn tussen deze twee producten.

  • Een gevolmachtigde aanwijzen die tijdens je leven je belangen kan behartigen
  • Vastleggen wie je uitvaart gaat regelen en op welke manier
  • Vastleggen wie je vermogen erft na je overlijden en wie dat uitvoert (executeur)
  • Inschrijving in een centraal register?

Levenstestament

  • CLTR

Testament

  • CTR

IN HET KORT

Levenstestament

Het levenstestament is een notariële akte die je kunt opstellen voor situaties waarin je tijdens je leven niet meer in staat bent om je belangen te behartigen. Dit kan tijdelijk of blijvend zijn. Je kunt dan denken aan situaties als ziekte of een ongeval of wanneer je (tijdelijk) in het buitenland verblijft.

Je kunt dan in een levenstestament iemand aanwijzen in wie je het volste vertrouwen hebt om je belangen op dat moment te behartigen. Zo houd je zelf de regie en worden de zaken volgens jouw wensen geregeld. Heb je vragen over het opstellen van je levenstestament? Neem dan contact op met ons team familierecht.

Privacyverklaring Centraal Levenstestamentregister

Nadat je je levenstestament hebt getekend, kan deze worden ingeschreven in het Centraal Levenstestamentregister (CLTR).
Het is belangrijk dat je vooraf de privacyverklaring van het CLTR leest.

In de privacyverklaring geeft het CLTR informatie over hoe zij met je persoonsgegevens met betrekking tot de werkzaamheden en dienstverlening omgaan. Tijdens het proces zullen wij je hierop ook wijzen. De privacyverklaring kun je hier lezen.

WETTELIJKE REGELING OF LEVENSTESTAMENT?

Vaak voorkom je met een levenstestament een tijdrovende gang naar de rechter, bijvoorbeeld als je ouders naar een verpleeghuis gaan en het huis moet verkocht worden. Bovendien zit je bij bewind of curatele vervolgens vast aan een jaarlijkse financiële verantwoording voor de rechter.

Maar in sommige gevallen kan het toch nuttig zijn om een bewind of curatele bij de rechter aan te vragen ook al heb je al een levenstestament. Bijvoorbeeld als iemand tegen zichzelf beschermd dient te worden omdat hij of zij te veel schulden maakt.

In een levenstestament kun je dan weer bepalen dat als de rechter een van deze maatregelen uitspreekt, je de rechter verzoekt de door jou benoemde persoon ook tot bewindvoerder/mentor of curator te benoemen.

Hieronder vind je een overzicht van de verschillen  tussen deze rechterlijke maatregelen en het levenstestament. 

Uiteraard adviseren wij je graag wat in een bepaalde situatie het beste past en kunnen als je dat wilt het verzoekschrift voor bewind/mentorschap en curatele aanvragen en het proces verder begeleiden.

  • Goedkeuring rechter nodig voor bepaalde zaken zoals het doen van schenkingen?
  • Blijf je handelingsbekwaam?
  • Je eigen wensen vastleggen, ook m.b.t. medische handelingen?
  • Heb je zelf invloed op de keuze van je gevolmachtigde?

Levenstestament
(notariële akte)

Bewindvoering

Curatele

ONDERNEMERSVOLMACHT

Voor het geval je als ondernemer door ziekte of een ongeval niet meer in staat bent om je bedrijf te runnen, kunnen er problemen ontstaan voor de continuïteit van het bedrijf. Je kunt dit voorkomen door het opstellen van een ondernemersvolmacht (als losse akte of als onderdeel van een levenstestament).

In dit document kun je vastleggen wat jouw wensen zijn met betrekking tot je bedrijf en wie deze wensen moet uitvoeren. Je stelt dan als het ware een noodopvolgingsplan vast en/of je legt vast dat de onderneming verkocht mag worden.

ONS TEAM

Levenstestament

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op!

Kandidaat-notaris Familierecht
Utrecht

Bianca Esselman

Juridisch medewerker Familierecht
Utrecht

Carianne Tazelaar Hermans & Schuttevaer kandidaat-notaris

Kandidaat-notaris Familierecht
Utrecht

Elles van der Pluijm

Notaris / mediator Familierecht en Estate Planning
Utrecht

Kandidaat-notaris Familierecht
Utrecht

Merel Priester kandidaat notaris familierecht ondernemersrecht

Kandidaat-notaris Familierecht en Ondernemingsrecht
Amsterdam

Kandidaat-notaris Familierecht
Utrecht