IN HET KORT

Internationale estate planning

Heb je vermogen in het buitenland? Ben jij of is jouw partner van een andere nationaliteit? Woon je (binnenkort) in het buitenland? Dan kun je je door ons laten adviseren over internationale estate planning. Bij internationale estate planning bekijken we onder andere hoe jouw vermogen fiscaal en praktisch gezien het beste kan overgaan naar je partner of naar de volgende generatie.

Daarnaast voorkomen we onduidelijkheid over welk recht van toepassing is op jouw huwelijk en erfenis. Dit doen we door jou te adviseren over (bestaande) huwelijksvoorwaarden, testamenten en andere documenten. De nodige akten stellen wij voor je op. Zo kun je in je testament regelen aan wie je het vakantiehuis (fiscaal vriendelijk) nalaat en regel je in de huwelijkse voorwaarden dat Nederlands recht van toepassing is.

TESTAMENTEN

IN HET KORT 

Voor (vermogende) particulieren met bezit in het buitenland is het opstellen van een goed en flexibel testament heel belangrijk.

In een testament regel je onder andere wie jouw erfgenamen zijn, wie de erfenis mag afwikkelen en welk recht van toepassing is op jouw erfenis.

Door een testament op te stellen zorg je ervoor dat:

  • jouw vermogen bij de juiste personen komt;
  • er een persoon is die belast is met de afwikkeling van jouw erfenis;
  • er bij jouw overlijden erfbelasting kan worden bespaard;
  • er geen twijfel bestaat over welk recht van toepassing is op de erfenis;
  • jouw erfgenamen de erfenis ook in het buitenland praktisch kunnen afwikkelen.

HUWELIJKSE VOORWAARDEN

IN HET KORT 

Door het opstellen van huwelijkse voorwaarden voor of tijdens het huwelijk zorg je dat er geen twijfel bestaat over welk recht van toepassing is op jullie huwelijk. Aan de hand van de huwelijkse voorwaarden en het toepasselijke recht kan worden vastgesteld welke bezittingen en schulden gemeenschappelijk zijn en welke privé. Zowel tijdens huwelijk als bij een onverhoopte scheiding of overlijden is het prettig als daar zo min mogelijk discussie over bestaat.

In huwelijkse voorwaarden is het mogelijk om het recht te kiezen dat toepasselijk is op jullie huwelijk, bijvoorbeeld het recht van je nationaliteit of woonplaats. Wij adviseren graag of een keuze voor Nederlands recht mogelijk is. Daarnaast bespreken we welke afspraken er verder in de huwelijkse voorwaarden kunnen worden gemaakt.

VERDELING VERMOGEN TIJDENS HUWELIJK

Als je tijdens het huwelijk ervoor kiest om huwelijkse voorwaarden te maken of te wijzigen, kan het zijn dat jullie bezittingen en schulden verdeeld moeten worden. Je kunt in de huwelijkse voorwaarden bijvoorbeeld bepalen dat Nederlands recht van toepassing is en dat alle bezittingen en schulden privé zijn. Bezit je echter al een woning of onderneming dan kan het zijn dat die als gemeenschappelijk bezit wordt aangemerkt. Door de bezittingen en schulden te verdelen (in een notariële akte) worden deze in het vervolg wel als privé aangemerkt.

De wens om de woning of onderneming privé te maken bestaat bijvoorbeeld als er ondernemersrisico is of als er door het aangaan van het huwelijk per ongeluk een gemeenschap is ontstaan. Bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden tijdens huwelijk komt veel kijken. Wij adviseren graag over de huwelijkse voorwaarden en wijze van verdeling van de (buitenlandse) bezittingen.

ONZE ARTIKELEN

Huwelijkse voorwaarden

SCHENKEN

IN HET KORT

Wanneer je tijdens leven aan je erfgenamen schenkt dan bespaart dat in veel gevallen erfbelasting. Ook kan het een mooie manier zijn om al tijdens jouw leven vermogen naar (klein)kinderen of anderen over te hevelen. Er kunnen internationale vragen zijn, bijvoorbeeld als jij of de begiftigde (ontvanger van de schenking) in het buitenland woont of als je bezittingen in het buitenland wilt schenken.

Hoe kun je de vakantiewoning of een bedrag van een buitenlandse bankrekening schenken? Moet de begiftigde over de schenking belasting betalen in Nederland en / of in het buitenland? Natuurlijk kun je hierover contact met ons opnemen zodat we met jou mee kunnen denken.

ONS TEAM

Internationale estate planning

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op!

Kandidaat-notaris Familierecht
Utrecht

Elles van der Pluijm

Notaris / mediator Familierecht en Estate Planning
Utrecht

Merel Priester kandidaat notaris familierecht ondernemersrecht

Kandidaat-notaris Familierecht en Ondernemingsrecht
Amsterdam

Kandidaat-notaris Familierecht
Utrecht