PARTICULIER

Partnerschapsvoorwaarden

€585
€585
 • Regel je partnerschapsvoorwaarden goed
 • Eenvoudig
 • Snel
 • Voordelig

Huwelijkse voorwaarden

€585
€585
 • Regel je huwelijkse voorwaarden goed
 • Eenvoudig
 • Snel
 • Voordelig

Testamenten gehuwden / geregistreerd partners zonder kinderen

€315
€315
 • Regel je testament goed
 • Eenvoudig
 • Snel
 • Voordelig

Testamenten gehuwden / geregistreerd partners met kinderen

€425
€425
 • Regel je testament goed
 • Eenvoudig
 • Snel
 • Voordelig

Samenlevingscontract

€260
€260
 • Regel het goed met elkaar
 • Eenvoudig
 • Snel
 • Voordelig

Testamenten en samenlevingscontract zonder kinderen

€495
€495
 • Regel je samenlevingsvoorwaarden goed
 • Eenvoudig
 • Snel
 • Voordelig

Testamenten samenwoners zonder kinderen

€295
€295
 • Regel je testament goed
 • Eenvoudig
 • Snel
 • Voordelig

Testamenten en aanpassing samenlevingscontract met kinderen

€530
€530
 • Regel het goed voor elkaar
  Eenvoudig
 • Eenvoudig
 • Snel
 • Voordelig

Testamenten en samenlevingscontract met kinderen

€575
€575
 • Regel je erfenis goed
 • Eenvoudig
 • Snel
 • Voordelig

Testament wijzigen (herroepingsakte)

€160
€160
 • Verander je testament
 • Eenvoudig
 • Snel
 • Voordelig

Aanwijzing voogd en eventueel bewindvoerder door één ouder

€160
€160
 • Regel het goed voor je kinderen
 • Eenvoudig
 • Snel
 • Voordelig

Aanwijzing voogd en eventueel bewindvoerder door beide ouders

€275
€275
 • Regel het goed voor je kinderen
 • Eenvoudig
 • Snel
 • Voordelig

Akte van verdeling

€725
€725
 • Tenaamstelling huis veranderen
 • Eenvoudig
 • Snel
 • Voordelig

ZAKELIJK

Oprichting BV

€385
€385
 • Starten eigen BV
 • Eenvoudig
 • Snel
 • Voordelig

Oprichting Spaargeld BV

€385
€385
 • Start je spaargeld BV op
 • Gemakkelijk
 • Snel
 • Fiscaal aantrekkelijk

Oprichting Vereniging

€385
€385
 • Een vereniging oprichten
 • Eenvoudig
 • Snel
 • Voordelig

Oprichting Stichting

€385
€385
 • Een stichting oprichten
 • Eenvoudig
 • Snel
 • Voordelig

Oprichting stichting ANBI

€385
€385
 • ANBI statuten regelen
 • Snel
 • Eenvoudig
 • Voordelig

Oprichting coöperatie

€510
€510
 • Coöperatie oprichten
 • Eenvoudig
 • Snel
 • Voordelig

Statutenwijziging BV

€385
€385
 • Statuten van je BV veranderen
 • Eenvoudig
 • Snel
 • Voordelig

Statutenwijziging Vereniging

€385
€385
 • Statuten van vereniging veranderen
 • Eenvoudig
 • Snel
 • Eenvoudig

Statutenwijziging Stichting

€385
€385
 • Statuten van stichting veranderen
 • Eenvoudig
 • Snel
 • Voordelig

Statutenwijziging stichting ANBI

€385
€385
 • Statuten ANBI proof maken
 • Eenvoudig
 • Snel
 • Eenvoudig

Akte van Geldlening

€385
€385
 • Geldlening vastleggen
 • Eenvoudig
 • Snel
 • Voordelig