Kandidaat-notaris familierecht, blogt en vlogt over allerlei onderwerpen binnen het familierecht.

Europees erfrecht is veranderd, wat betekent dit voor jou?

De internationale regels over erfrecht zijn sinds 17 augustus 2015 veranderd. Op een nalatenschap is het recht van het land van toepassing waar de overledene op het tijdstip van overlijden zijn gewone verblijfplaats had. Van deze hoofdregel kan bij testament worden afgeweken door een rechtskeuze uit te brengen. Op grond van de verordening kan alleen een keuze worden gedaan voor het recht van de nationaliteit en niet meer voor het recht van de woonplaats. Daarnaast wordt het voor notarissen mogelijk om een Europese Erfrechtverklaring op te stellen.

Schulden betalen tijdens samenwonen hermans & schuttevaer notaris

Samenwonen en schulden betalen, zonder samenlevingscontract?

Schulden betalen tijdens samenwonen Samenwonen zonder samenlevingscontract Samenwonen zonder samenlevingscontract? Dat kan nadelen hebben als je daarna uit elkaar gaat. Lees onze blog waarin we beschrijven wat er kan gebeuren, als je bijvoorbeeld schulden betaald van een ander. Het betalen van schulden van je partner leidt namelijk niet altijd tot een recht op teruggaaf. Als…