Erik-Kerpen notaris ondernemingsrecht

Erik Kerpen

Notaris
Ondernemingsrecht

Eriks achtergrond

Sinds 1988 ben ik werkzaam bij het kantoor dat nu Hermans & Schuttevaer heet. Na 3 jaar algemene praktijk heb ik mij gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. Hoewel mijn specialisatie ligt op het ondernemingsrecht (waarbinnen ik vooral veel betrokken ben bij samenwerkingsverbanden, fusies en overnames in de gezondheidszorg, en dan in het bijzonder in de farmaceutische wereld), vind ik het ook heel leuk om af en toe nog een uitstapje te maken naar die twee andere pijlers van het notariaat, te weten vastgoedrecht en familierecht. Inmiddels ben ik zo’n 25 jaar met veel plezier werkzaam in het notariaat. Een prachtig vak, dat je met mensen in contact brengt op uiteenlopende cruciale momenten in hun leven.

Naast de notariële werkzaamheden voel ik een sterke betrokkenheid bij maatschappelijke activiteiten in stad en regio. Zo ben ik onder meer bestuurlijk betrokken bij Museum en Publiekssterrenwacht Sonnenborgh, de stichting die tot doel heeft het instandhouding van de Utrechtse carillons, het Utrechts Oranje Comité, het Johannes Hospitium in Vleuten en de Parochie St. Martinus. Verder maak ik inmiddels ruim 11 jaar deel uit van de instantie die zich bezighoudt met de tuchtrechtspraak over (kandidaat-)notarissen en ben ik van aanvang af actief binnen de Utrechtse Ondernemers Academie. Daar kom ik in contact met (door)startende ondernemers. Dat geeft me de kans om te zien en horen wat er echt leeft in ondernemersland.

Grotius Academie – ondernemingsrecht
Universiteit van Amsterdam – fiscaal recht
Vrije Universiteit Amsterdam – notarieel en Nederlands recht

Contact

Locatie: Utrecht

Bekijk hier de blogs en vlogs van Erik