erfbelasting

Integrale bekostiging voor medisch specialisten

Per 1 januari 2015 werd de zogenaamde “integrale bekostiging” voor de medisch specialistische zorg ingevoerd. Daarmee werd het zelfstandig declaratierecht afgeschaft en is de medisch specialist vanaf die datum niet meer als vanzelfsprekend als fiscaal ondernemer aangemerkt. De medisch specialist heeft de keuze om een dienstverband met het ziekenhuis aan te gaan of zijn vak uit te oefenen als vrij beroep.