Certificeren van aandelen

Certificering van aandelen? Denk aan de aanbiedingsplicht!

Aanbiedingsplicht door certificering Als aandelen worden gecertificeerd, worden ze overgedragen aan een Stichting Administratiekantoor. Heeft de vennootschap waarin de aandelen worden gecertificeerd aandelen in een andere vennootschap? Dan kan het zo zijn dat zij deze aandelen in het kader van deze certificering te koop moet aanbieden aan de mede-aandeelhouders van die vennootschap. Doet zij dit…

AVG

AVG proof: is jouw organisatie al klaar voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

Per 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de AVG. Verwerkt jouw organisatie persoonsgegevens? Dan moet je vóór 25 mei 2018 voldoen aan de eisen van de AVG. Organisaties die niet aan de nieuwe regels voldoen, riskeren een boete die kan oplopen tot 20 miljoen euro! Wat de AVG inhoudt en wat…

spaar bv

Box 3 spaargeld stoppen in een spaargeld BV?

Spaargeld BV,  hoe werkt het? Als je je spaargeld in een BV stort, verhuist dit spaargeld van Box 3 naar Box 2. In Box 2 geldt een lager belastingpercentage dan in Box 3, namelijk 25%. Dit belastingpercentage wordt berekend over de werkelijk aan de aandeelhouder uitgekeerde winst. Als de BV niet uitkeert, betaal je ook…

juridische fusie

Wintertijd begonnen: tuig je (juridische) kerstboom op tijd op!

Juridische fusie? De dagen worden korter en de feestdagen staan voor de deur. Je weet dat het dan weer tijd is voor de najaarsschoonmaak. De najaarsschoonmaak? Ja, de najaarschoonmaak en ik heb het hier niet over de zolder of de gangkast, maar over al die lege of overbodige vennootschappen in je organisatiestructuur. Zorg voor overzichtelijkheid…

UBO

UBO register: update stand van zaken

UBO register: stand van zaken Update van de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de Europese richtlijn  (invoering van het ‘UBO register’). Zoals in onze eerdere blog aangegeven zou per 26 juni 2017 een Europese anti-witwasrichtlijn in de Nederlandse wetgeving moeten zijn ingevoerd. Deze richtlijn is ingegeven vanuit de wens om witwassen,…