Aandacht besteden aan elkaar? Doe dan nog een schenking dit jaar!

Ben je aan het denken: wat zal ik schenken? De decembermaand is weer ingetreden, het einde van het jaar nadert met rasse schreden. Wil je dit jaar nog schenken? Dan moet je daar nu heel snel over na gaan denken. Je kunt op twee manieren een schenking doen, een schenking in contanten: je maakt een…

Spaargeld box 3 verhuizen open fonds gemene rekening

Spaargeld van box 3 verhuizen naar een open fonds voor gemene rekening?

Wat is een open fonds voor gemene rekening (OFGR)? Het OFGR is geen wettelijk geregelde rechtspersoon. Een OFGR is een samenwerking tussen meerdere participanten. Zij brengen gelden bijeen ter gezamenlijke belegging. Een OFGR ontstaat door middel van het sluiten van een overeenkomst tussen doorgaans een beheerder, een bewaarder en de participanten in het fonds (de…

blokkeringsregeling certificaten certificering aanbiedingsplicht

Blokkeringsregeling niet nageleefd? Wat te doen bij ongeldige overdracht van certificaten.

Ongeldige overdracht certificaten bij niet-naleving blokkeringsregeling Als aandelen in een BV worden gecertificeerd, dan wordt over het algemeen de blokkeringsregeling uit de statuten van de BV van overeenkomstige toepassing verklaard op de overdracht van certificaten. De rechter heeft onlangs bepaald dat de overdracht van certificaten ongeldig is, in het geval dat bij de overdracht van…

Vacature secretaresse

Vacature secretaresse ondernemingsrecht

Wil jij als secretaresse op ons notariskantoor in Utrecht komen werken? Voor onze sectie ondernemingsrecht zijn wij op zoek naar een enthousiaste secretaresse met een dienstverlenende instelling en een pro-actieve houding! Wie zijn wij? Wij zijn Hermans & Schuttevaer Notarissen, één van de grotere zelfstandige notariskantoren van Nederland en hebben een uitgebreide adviespraktijk voor particulieren…

Bestuurder en procuratiehouder wat is het verschil

Bestuurder en procuratiehouder: wat is het verschil?

Bestuurder en procuratiehouder: wat is het verschil? In deze blog wordt ingegaan op het verschil tussen een bestuurder en een procuratiehouder. Bestuur Met het bestuur wordt in dit blog bedoeld het statutaire bestuur dat ingeschreven staat bij het handelsregister. Het bestuur van de BV is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de BV…

Certificeren van aandelen

Certificering van aandelen? Denk aan de aanbiedingsplicht!

Aanbiedingsplicht door certificering Als aandelen worden gecertificeerd, worden ze overgedragen aan een Stichting Administratiekantoor. Heeft de vennootschap waarin de aandelen worden gecertificeerd aandelen in een andere vennootschap? Dan kan het zo zijn dat zij deze aandelen in het kader van deze certificering te koop moet aanbieden aan de mede-aandeelhouders van die vennootschap. Doet zij dit…