verdeling

Tijdstip verdeling bepaalt waarde goederen

Verdeling snel oppakken Ga je scheiden? Je doet er dan goed aan om de verdeling van de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap (alle bezittingen en schulden die van jullie samen zijn) snel op te pakken. Met huwelijksgoederengemeenschap bedoelen we alle geld en goederen die van jullie gezamenlijk zijn. Dat blijkt uit rechtszaken die werden uitgevochten nadat beide partners…

Fiscale-gevolgen-bij-verdeling-polis-levensverzekering-na-scheiding

Verdeling na scheiding, de fiscale gevolgen

Verdeling na scheiding Polissen van levensverzekeringen en lijfrentes kunnen bij echtscheiding voor de nodige onenigheid zorgen. Dat geldt vooral wanneer je als partners op latere leeftijd gaat scheiden en de polissen al lang lopen. De bron voor onenigheid zit in de fiscale behandeling bij de verschillende keuzes. Hoe pakt het voor jou het beste uit?…

Hof-geeft-richtlijnen-voor-verkoop-echtelijk-huis-in-vechtscheiding-

Richtlijnen voor verkoop huis in vechtscheiding

Uit de vechthouding Het aantal vechtscheidingen neemt de laatste jaren flink toe. De inzet is gevarieerd: kinderen, geld en/of het huis. Rechters hebben het er druk mee. Het Hof in Den Haag is zelfs zover gegaan dat zij scheidende partijen procedurele richtlijnen heeft gegeven als leidraad bij de verdeling van hun eigen huis. Daarmee hoopt…

Wetsvoorstel mediation notaris hermans & schuttevaer

Wetsvoorstel mediation

In mei 2013 heeft de huidige Minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur de eerste versie van het wetsvoorstel mediation gepubliceerd. Sindsdien er diverse wijzigingen geweest, maar de belangrijkste pijlers zijn gebleven. Het doel van het wetsvoorstel is om het gebruik van mediation te bevorderen en te professionaliseren. Mediation moet hiermee een volwaardig alternatief worden voor de gang naar de rechter. Waarschijnlijk is eind 2015 de datum van invoering in zicht.

dividenduitkering

Periodieke schenking aan ANBI

Je kunt een belastingvoordeel krijgen als je geld of spullen aan een goed doel geeft. Zo probeert de overheid te stimuleren dat je giften aan goede doelen doet. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Het moet bijvoorbeeld gaan om een gift aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Ook moet je ten minste 5 jaar lang telkens een gelijk bedrag overmaken aan hetzelfde goede doel. Dit noemen we een periodieke gift.

Alleenstaand testament

Alleenstaand? 5 redenen voor een testament

Als je als alleenstaande komt te overlijden en je hebt kinderen, dan erven je kinderen je nalatenschap. Maar wie zijn je erfgenamen als je geen kinderen hebt? In dat geval erven je ouders (als je die nog hebt), samen met je broers en zussen. Ook halfbroers en -zussen, dus met wie je één ouder gemeen hebt, doen mee. Als een broer of zus al is overleden komen zijn/haar kinderen in de plaats. Deze groep personen zijn je “wettelijke erfgenamen”. Als je niet wilt dat je wettelijke erfgenamen jouw (hele) nalatenschap erven dan regel je dat in een testament bij de notaris. Er kunnen namelijk genoeg redenen zijn waarom je een testament wilt maken.