Rechtskeuze testament

Al eerder schreef ik een blog over het bepalen van het toepasselijke recht op een erfenis. Wanneer er sprake is van internationale aspecten kan het lastig zijn dit recht te bepalen. Daarnaast gaat men er soms ten onrechte van uit dat het recht wordt bepaald door de nationaliteit van de overledene of door het land…

testament single

Testament regelen als je single bent?

Testament regelen? Testament regelen als alleenstaande of niet? Met een alleenstaande of alleengaande bedoelen we iemand die geen partner heeft, alleen woont en in het eigen dagelijks onderhoud voorziet. Dit kan iemand zijn die niet eerder gehuwd is geweest of niet heeft samengewoond, maar het kan ook iemand zijn die gescheiden is of weduwe/weduwnaar is.…