Opeten spaargeld bij opname verpleeghuis na verkiezingen verleden tijd?

Opeten spaargeld / Eigen bijdrage bij opname verpleeghuis Opeten spaargeld na de verkiezing verleden tijd? Al lange tijd is er onvrede over de regeling dat ouderen bij opname in een verpleeghuis een eigen bijdrage moeten betalen. Deze bijdrage is afhankelijk van het inkomen en van het vermogen. We zien in de praktijk dat deze eigen…

dividenduitkering

“Superdividend” om belasting over vererfde aandelen te betalen

Als een aandeelhouder overlijdt, zijn de aandelen onderdeel van zijn nalatenschap. Over de waarde van de aandelen moet (in principe) inkomstenbelasting en erfbelasting worden betaald. Soms is een dividenduitkering nodig om deze belasting te betalen. Het zou wel zeer ongewenst zijn als over dit dividend eerst (nogmaals) inkomstenbelasting betaald moet worden. Gelukkig geldt er een vrijstelling.