Wat houdt de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in

De Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Wanneer je een (aandeel in) een onderneming erft of geschonken krijgt moet je daar in principe erf- of schenkbelasting over betalen. Maar als je voldoet aan bepaalde voorwaarden dan kan je gebruik maken van een fiscaal gunstige regeling, de zogenaamde BOR (Bedrijfsopvolgingsregeling). Je betaalt dan veel minder of zelfs helemaal geen belasting. De belangrijkste voorwaarde is dat je de onderneming voortzet.

Voorkomen fiscale afrekening van IB bij overlijden

Voorkom fiscale afrekening bij overlijden

Als je met je bedrijf stopt of je onderneming overdraagt, moet je normaal gesproken fiscaal afrekenen over de stakingswinst. Dit geldt bij overdracht tijdens leven, maar ook als de ondernemer overlijdt. De stakingswinst is het verschil tussen de boekwaarde van de onderneming en de daadwerkelijke waarde, dus inclusief fiscale en stille reserves. Om te voorkomen dat de continuïteit van een onderneming in gevaar komt door deze fiscale afrekening is er een doorschuiffaciliteit voor de Inkomstenbelasting in het leven geroepen, waar je als ondernemer of als erfgenamen van de ondernemer gebruik van kunt maken.