Notaris ondernemingsrecht, blogt voornamelijk over non-profit en andere onderwerpen binnen het ondernemingsrecht.

Onderwijs

Juridisch begeleiden van onderwijsinstellingen

Onderwijs en de diversiteit De wetgeving op het gebied van onderwijs is zo divers als het onderwijs zelf. Primair, middelbaar, hoger en universitair onderwijs, speciaal onderwijs, expertise centra, onderwijs voor volwassenen. Het is slechts een greep in de variëteit van soorten onderwijs die je tegen kunt komen. Het onderwijs wordt verzorgd door openbare en private…

Aandeelhoudersovereenkomst afspraken statuten hermans & schuttevaer notaris corporate

De aandeelhoudersovereenkomst

De statuten van de vennootschap regelen de gang van zaken binnen de vennootschap. Niet alle afspraken kunnen in de statuten van de vennootschap worden vastgelegd. Bovendien zijn de statuten, aangezien deze in het handelsregister worden ingeschreven, voor iedereen op te vragen bij de Kamer van Koophandel, dus openbaar. Als er meerdere aandeelhouders zijn, is het verstandig een aandeelhoudersovereenkomst op te stellen om de onderlinge verhouding tussen de aandeelhouders te regelen.