Certificeren van aandelen

Certificeren van aandelen

Bij certificering wordt de zeggenschap en het economisch belang gescheiden. Als aandelen in een BV of NV worden gecertificeerd, heeft dat tot gevolg dat de winst op de aandelen wordt uitgekeerd aan de certificaathouders. De aandelen staan op naam van de stichting (vaak stichting administratiekantoor genoemd). Het bestuur van de stichting brengt stem uit op de aandelen en treedt daarmee feitelijk op als aandeelhouder van de BV of NV.

dividenduitkering

Periodieke schenking aan ANBI

Je kunt een belastingvoordeel krijgen als je geld of spullen aan een goed doel geeft. Zo probeert de overheid te stimuleren dat je giften aan goede doelen doet. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Het moet bijvoorbeeld gaan om een gift aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Ook moet je ten minste 5 jaar lang telkens een gelijk bedrag overmaken aan hetzelfde goede doel. Dit noemen we een periodieke gift.

Aansprakelijkheid-BV-hermans-&-schuttevaer-notaris

Aansprakelijkheid in de BV

Een BV heeft -zoals we dat juridisch noemen- rechtspersoonlijkheid. Dat betekent dat de BV vermogen en schulden kan hebben, maar ook dat de BV bijvoorbeeld een bestuursfunctie kan hebben en aansprakelijk kan zijn. De BV is degene die de onderneming drijft. Als er ondernemingsschulden zijn, dan is de BV daarvoor aansprakelijk. De bestuurders en aandeelhouders van de BV zijn in principe niet aansprakelijk, maar in sommige gevallen wel.

ubo

Vof en aansprakelijkheid oude schulden

Aansprakelijkheid nieuwe vennoten De Hoge Raad heeft op 13 maart 2015 een uitspraak gedaan over de aansprakelijkheid van vennoten in een vennootschap onder firma (vof). In de uitspraak is bepaald dat alle vennoten aansprakelijk zijn voor alle schulden van de vof. Nieuwe vennoten zijn dus ook aansprakelijk voor reeds bestaande schulden. Laat je daarom goed…