SAMENLEVINGSCONTRACT-ONTBINDEN--DAT-DOE-JE-ZO

Samenlevingscontract ontbinden? Dat doe je zo!

Samenlevingscontract ontbinden? Dat doe je zo! Stel jullie hebben een samenlevingscontract gemaakt, maar gaan uit elkaar. Hoe wordt het samenlevingscontract dan ontbonden? Zijn er ook nog andere dingen waar jullie over na moeten denken? Samenlevingscontract ontbinden Vaak is in het samenlevingscontract een regeling opgenomen over hoe het contract ontbonden moet worden. Soms is het genoeg…

Overdrachtsbelasting en het begrip ‘aanhorigheden’

Let op: de overdrachtsbelasting is per 2021 gewijzigd. Lees in de blog Wijziging overdrachtsbelasting: wat betekent dit voor jou? wat er gewijzigd is. Overdrachtsbelasting Ga je een onroerende zaak kopen zoals een perceel grond, een woning of bedrijfspand? Dan moet je in principe overdrachtsbelasting betalen. Sinds 1 juli 2011 geldt er bij de overdracht van…

Certificeren van aandelen

Certificering van aandelen? Denk aan de aanbiedingsplicht!

Aanbiedingsplicht door certificering Als aandelen worden gecertificeerd, worden ze overgedragen aan een Stichting Administratiekantoor. Als de BV waarin de aandelen worden gecertificeerd aandelen houdt in een andere vennootschap (hierna: de deelneming), kan het zo zijn dat zij deze aandelen te koop moet aanbieden aan de mede-aandeelhouders van die deelneming. Doet de BV dit niet, dan…

AVG

AVG proof: is jouw organisatie al klaar voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

Per 25 mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de AVG. Verwerkt jouw organisatie persoonsgegevens? Dan moet je voldoen aan de eisen van de AVG. Voldoe je als organisaties niet aan de AVG? Dan riskeer je een boete. Deze kan oplopen tot 20 miljoen euro! Wat de AVG inhoudt en wat dit concreet…

Overdrachtsbelasting en het begrip ‘woning’

Overdrachtsbelasting Ga je een onroerende zaak kopen zoals een perceel grond, een woning of bedrijfspand? Dan moet je in principe overdrachtsbelasting betalen. Sinds 1 juli 2011 geldt er bij de overdracht van een woning of aanhorigheden (bijvoorbeeld een bijhorende tuin, schuur of garage) een overdrachtsbelastingtarief van 2%. Het doel van deze wijziging was de woningmarkt…

commericeel-vastgoed-hermans-schuttevaer-notaris

Nieuwe regels voor splitsingen in appartementsrechten

Nieuwe regels voor splitsingen in appartementsrechten Er zijn nieuwe regels voor splitsingen in appartementsrechten. Op 19 december 2017 is het nieuwe modelreglement door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie vastgesteld. Het modelreglement is gebaseerd op het laatste modelreglement. Die werd vastgesteld in 2006. Maar het nieuwe modelreglement heeft belangrijke aanvullingen en wijzigingen. Zo is deze afgestemd op…

reservefonds vve

Verplichte minimale reservering voor VVE’s

Nederland telt zo’n 700.000 koopappartementen met woonbestemming. Daarvoor zijn ongeveer 145.000 Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) verantwoordelijk (I). Het functioneren van VvE’s en de onderhoudsstaat van appartementsgebouwen is al jaren een bron van zorg voor de Nederlandse overheid. Daarom zijn de VvE’s sinds 2005 wettelijk verplicht om een reservefonds te hebben. Uit het reservefonds kunnen grote…