Bestuursverbod

Bestuursverbod per 1-7-2016 in werking

Per 1 juli 2016 zal het wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod in werking treden. Met deze wet
is het mogelijk om bestuurders, waaronder ook begrepen gewezen bestuurders, die zich bezighouden met faillissementsfraude langs civielrechtelijke weg een bestuursverbod op te leggen. Hetzelfde geldt voor (gewezen) bestuurders die zich schuldig hebben gemaakt aan wanbestuur in de aanloop naar een faillissement. Met bestuurder wordt overigens tevens een feitelijk leidinggevende bedoeld die niet als statutair bestuurder bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat ingeschreven.

Hoe-zit-een-Fusietraject-in-elkaar-via-notaris hermans & schuttevaer

Hoe zit het fusietraject in elkaar?

De Fusie is een veelgebruikte manier om een bedrijf over te nemen, of om de structuur van je onderneming overzichtelijker te maken. Maar wat komt er allemaal kijken bij een fusie?
Bij een fusie gaan een of meer vennootschappen op in de verkrijgende vennootschap. Iedere verdwijnende vennootschap houdt op te bestaan en wordt dus uitgeschreven uit het handelsregister. Het is ook mogelijk om de fusie zo op te zetten dat alle voor de fusie bestaande vennootschappen opgaan in een nieuw op te richten vennootschap.