Digitale-algemene-jaarvergadering

Digitale algemene vergadering houden. Mag dat en hoe werkt dat?

Vanwege het coronavirus vinden de dagelijkse activiteiten van mensen en ondernemingen zoveel mogelijk vanuit huis plaats. Daarnaast geldt er vanuit de overheid in beginsel een verbod op het samenkomen van meerdere mensen. Dit kan een probleem opleveren voor de jaarlijkse algemene vergaderingen van rechtspersonen (o.a. BV, NV, vereniging). Deze dienen normaal gesproken binnen 5 à…

Periodiek verrekenbeding en winst in een BV, hoe zit dat?

De niet-uitgekeerde winst in een BV moet worden verrekend tussen jullie als echtgenoten als jullie een periodiek verrekenbeding hebben opgenomen in jullie huwelijkse voorwaarden. Hebben jullie deze winst niet periodiek verrekend? Dan kan dat in een echtscheidingsprocedure tot onenigheid leiden. Wat is een (periodiek) verrekenbeding? In huwelijkse voorwaarden kun je opnemen dat er tijdens het…