Digitale-algemene-jaarvergadering

Digitale algemene vergadering houden. Mag dat en hoe werkt dat?

Vanwege het coronavirus vinden de dagelijkse activiteiten van mensen en ondernemingen zoveel mogelijk vanuit huis plaats. Daarnaast geldt er vanuit de overheid in beginsel een verbod op het samenkomen van meerdere mensen. Dit kan een probleem opleveren voor de jaarlijkse algemene vergaderingen van rechtspersonen (o.a. BV, NV, vereniging). Deze dienen normaal gesproken binnen 5 à…

Aandeelhoudersovereenkomst afspraken statuten hermans & schuttevaer notaris corporate

De aandeelhoudersovereenkomst

De statuten van de vennootschap regelen de gang van zaken binnen de vennootschap. Niet alle afspraken kunnen in de statuten van de vennootschap worden vastgelegd. Bovendien zijn de statuten, aangezien deze in het handelsregister worden ingeschreven, voor iedereen op te vragen bij de Kamer van Koophandel, dus openbaar. Als er meerdere aandeelhouders zijn, is het verstandig een aandeelhoudersovereenkomst op te stellen om de onderlinge verhouding tussen de aandeelhouders te regelen.