Aandeelhoudersovereenkomst afspraken statuten hermans & schuttevaer notaris corporate

De aandeelhoudersovereenkomst

De statuten van de vennootschap regelen de gang van zaken binnen de vennootschap. Niet alle afspraken kunnen in de statuten van de vennootschap worden vastgelegd. Bovendien zijn de statuten, aangezien deze in het handelsregister worden ingeschreven, voor iedereen op te vragen bij de Kamer van Koophandel, dus openbaar. Als er meerdere aandeelhouders zijn, is het verstandig een aandeelhoudersovereenkomst op te stellen om de onderlinge verhouding tussen de aandeelhouders te regelen.