ubo

UBO register: wat gaat er gebeuren in 2017?

UBO register Per 26 juni 2017 moet een nieuwe Europese richtlijn in de Nederlandse wetgeving zijn ingevoerd. Deze richtlijn gaat over het invoeren van een register waarin de uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen (UBO’s) worden ingeschreven. Dit heeft tot gevolg dat er een register moet worden ingevoerd waarin iedere uiteindelijk belanghebbende van een onderneming moet worden…

Aandeelhoudersovereenkomst afspraken statuten hermans & schuttevaer notaris corporate

De aandeelhoudersovereenkomst

De statuten van de vennootschap regelen de gang van zaken binnen de vennootschap. Niet alle afspraken kunnen in de statuten van de vennootschap worden vastgelegd. Bovendien zijn de statuten, aangezien deze in het handelsregister worden ingeschreven, voor iedereen op te vragen bij de Kamer van Koophandel, dus openbaar. Als er meerdere aandeelhouders zijn, is het verstandig een aandeelhoudersovereenkomst op te stellen om de onderlinge verhouding tussen de aandeelhouders te regelen.