Digitale algemene vergadering binnenkort mogelijk?

Tijdens de coronapandemie konden organisaties in noodsituaties zonder statutaire basis digitaal vergaderen. Door het vervallen van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid is dit alleen weer mogelijk als de statuten deze mogelijkheid bieden. Uit de praktijk blijkt een aanhoudende behoefte aan volledig digitale vergaderingen. Het recent ingediende wetsvoorstel Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen (hierna: het Wetsvoorstel) geeft hieraan gehoor.