Verhuur van kamers in een woonappartement in strijd met het splitsingsreglement?

De rechtbank Amsterdam moest afgelopen september oordelen over de volgende casus. X is eigenaar van een woonappartement. In het splitsingsreglement dat van toepassing is op het gebouw waarin deze woning is gelegen is bepaald dat het verboden is om een appartement te exploiteren als pension of kamerverhuurbedrijf. X wil de woning graag verhuren en wil…

Kadaster: Tarieven 2019 en uitmeetmethodes

Het Kadaster kent verschillende tarieven, waaronder ook begrepen tarieven voor de verschillende methoden van kadastrale uitmeting van percelen. Er zijn drie uitmeetmogelijkheden met elk een eigen prijskaartje, maar bij het kiezen van een uitmeetmethode speelt er meer dan alleen dit prijskaartje. We hebben daarom de verschillende mogelijkheden even kort op een rij gezet. Waarom uitmeten perceel…

Is een voorlopig koopcontract wel zo voorlopig?

Een voorlopig koopcontract is een veel gebruikte term, vooral door makelaars en particuliere (ver)kopers in de woningmarkt. Maar de vraag is of deze term wel zo juist is? Het tegenovergestelde woord van voorlopig is definitief. Het woord ‘voorlopig’ suggereert dat het contract nog niet definitief is, maar is dat ook zo? Toch definitief? Helaas (in…

Het energielabel, een update

Een update over het energielabel Al eerder verscheen er een blog over het vereiste energielabel bij verkoop en verhuur van een gebouw (zoals een bedrijfspand of een woning). Mede in verband met de “label C verplichting” die per 1 januari 2023 gaat gelden voor kantoorgebouwen volgt hieronder een update en een actueel overzicht. Het energieverbruik…